Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 24 guests online

space-ing

หน้าหลัก สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตั้งชื่อ วันที่ไม่ควรทำการตั้งชื่อ

    หลักการตั้งชื่อ ตามหลักโหราศาสตร์ได้มีการนำหลักทักษา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของวันที่เป็นกาลกิณี อย่างที่ทุกคนได้เข้าใจกันแล้วว่าทักษาหมายถึงอะไร ไม่เป็นไรอาจารย์ยกมาให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า

 

      ทักษา... เป็นชื่อเรียกดาวพระเคราะห์ ๘ ดวง คือ... ดาวอาทิตย์... ดาวจันทร์... ดาวอังคาร... ดาวพุธ... ดาวพฤหัสบดี... ดาวศุกร์... ดาวเสาร์... ดาวราหู… ทักษาประกอบไปด้วย... บริวาร... อายุ... เดช... ศรี... มูละ... อุตสาหะ... มนตรี... กาลกิณี…

โดยมีความหมายดังต่อไปนี้
      • บริวาร... หมายถึง... บุตร... สามี... ภรรยา...มิตรสหาย... คนใช้ชายหญิง...
      • อายุ... หมายถึง... ความเป็นอยู่... การดำเนินชีวิต...สุขภาพ... ความมั่นคง... 
      • เดช... หมายถึง... อำนาจวาสนา... บารมี... เกียรติยศชื่อเสียง...ตำแหน่งหน้าที่การงาน... 
      • ศรี... หมายถึง... สิ่งอันเป็นสิริมงคลของชีวิต...โชคลาภ... วาสนา... เสน่ห์... เป็นที่ผู้คนรักใคร่เมตตา... 
      • มูละ... หมายถึง... หลักทรัพย์... มรดก... และทรัพย์สินที่จะ...เพิ่มพูนในภายหน้า...
      • อุตสาหะ... หมายถึง... ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้นต่อการทำงาน...  
      • มนตรี... หมายถึง... ความสำเร็จ... ความเป็นใหญ่...และการสนับสนุน... จากเจ้านาย... จากผู้ใหญ่... 
      • กาลกิณี... หมายถึง... โชคร้าย... สิ่งอัปมงคล... เคราะห์กรรม...ศัตรู... และอุปสรรคทั้งหลายในชีวิต... เชื่อว่าอักษรใน
         หมวดนี้...จะนำมาซึ่งความทุกข์... ความล้มเหลว... สิ่งเลวร้าย...สิ่งไม่ดีทั้งหลาย... ซึ่งจะทำให้ชีวิต... พบแต่ความล้ม
         เหลว...และทุกข์ทรมาน... ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยง..ไม่ให้มีอักษรในหมวดนี้... อยู่ในชื่อโดยเด็ดขาด 

 

      และในโหราศาสตร์... ก็ได้มีการนำทักษา... เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง... ในการพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ด้วย โดยถือว่าดาวที่... ที่ลอยอยู่ในจักรราศีนั้น กับดาวที่ลอยอยู่ในตารางทักษา... คือดาวดวงเดียวกัน (ยกเว้นในหมวดอักษร ไม่เหมือนกัน... เช่น ดาวอาทิตย์ในตารางทักษา จะหมายถึงอักษร อ. และสระทั้งหมด แต่สำหรับอักษรแทนดาวแล้ว ดาวอาทิตย์...จะหมายถึงอักษร ก ด ท ถ ภ เป็นต้น) ... ดังนั้นการพยากรณ์ทางด้านโหราศาสตร์ จึงมีการนำเอาทักษาเข้ามามีส่วนในการพยากรณ์ด้วย โดยจะมีการอ้างอิงกับ หลักทักษาเพื่อให้การพยากรณ์ มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ตามหลักโหราศาสตร์ ได้มีการกำหนดว่า ดวงชาตาผู้ใดได้ตำแหน่งเกษตร และดาวดวงนั้นเป็น เดช เป็นศรี เป็นมนตรี จะเป็นผู้ที่ดีเลิศ... แต่ถ้าเกษตรเป็นเป็นกาลกิณี ก็มีโทษร้ายมากยิ่งขึ้น และได้ มีข้อยกเว้นว่า ถ้ากาลกิณีเป็น อริ มรณะ วินาสน์ หรือเป็น ตนุเศษถึงจะให้โทษน้อยแก่เจ้าชาตา และถ้ากาลกิณีกุมลัคน์ใคร ก็จะทำให้ผู้นั้น มีวิถีชีวิตที่ต้องวิถีชีวิตมักคลอนแคลน พูดง่ายๆ เหนื่อยทั้งชีวิต

        ดังนั้นโหราศาสตร์ ค่อนข้างให้ความสำคัญ ในเรื่องของวันที่ เป็นกาลกิณีมาก เพราะมีโทษร้ายแรงยิ่งนัก จึงมักหลีกเลี่ยง ดาวที่เป็นกาลกิณี หรือวันที่เป็นกาลกิณี โดยจะหลีกเลี่ยง ไม่ทำการมงคลใดๆ ในวันที่เป็นกาลกิณี เช่น การตั้งชื่อ การตั้งนามสกุล การเซ็นสัญญา การติดต่อธุรกิจที่สำคัญ การออกรถ การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น เพราะถ้าไม่รู้เท่าทัน แล้วไปทำการมงคลแล้ว ก็จะทำให้สิ่ง ที่ทำไปนั้น ต้องพบกับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ มากมาย และสุดท้าย จะทำให้สิ่งที่เราทำนั้น ต้องพังทลาย ลงไปในที่สุด ดังนั้นตามหลักโหราศาสตร์ไทย จึงไม่ควรทำการมงคลใดๆ ในวันที่เป็นกาลกิณีของเรา โดยเฉพาะการตั้งชื่อ ซึ่งถือว่า เป็นมงคลที่สำคัญของชีวิต

in-ling01in-ling02